Esther Barend REVELATION Private View Thursday November 13 at Monkdogz New York


www.estherbarend.eu Monkdogz: www.monkdogz.com
The exceptionally powerful work of Esther Barend on first glance conjures up the genius influences of DeKooning, Rothko, and Leger in both color application and structure.
But as the viewer finds themselves seduced by the intricate movement of color and form the realization that the soul of these extraordinary works are in fact driven by this talented artist’s explosive imagination and hand that that seem to be guided by supernatural forces.

Dutch translation:
Het uitzonderlijk krachtige werk van Esther Barend doet op het eerste gezicht denken aan de geniale
invloeden van De Kooning, Rothko en Leger, zowel in kleurgebruik als in structuur.
Maar wanneer de kijker zich laat meevoeren door de ingewikkelde bewegingen van kleur en vorm, de
gewaarwording dat de ziel van deze buitengewone werken in feite wordt gedreven door de explosieve
fantasie en techniek van deze getalenteerde kunstenaar, welke gestuurd lijken te worden door
bovennatuurlijke krachten.
Bob Hogge
Monkdogz

About Mark Westall

Mark Westall is the Founder and Editor of FAD magazine Founder and co-publisher Art of Conversation and founder of the platform @worldoffad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *